Huvudbild för Kunskapsveckan
Profilbild för Testbaserat lärande: evidens från beteende- och neurovetenskapliga studier

Testbaserat lärande: evidens från beteende- och neurovetenskapliga studier Har passerat

Onsdag 3 november 2021 08:30 - 09:30 Kognitiv pedagogisk neurovetenskap

Föreläsare: Carola Wiklund-Hörnqvist, Sara Stillesjö

Spår: Kognitiv pedagogisk neurovetenskap

Presentationerna fokuserar på användande av test som ett medel för inlärning.

Föreläsare

Carola Wiklund-Hörnqvist Föreläsare

Carola Wiklund-Hörnqvist är universitetslektor vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet, samt legitimerad grund- och gymnasielärare i svenska och psykologi. Hennes forskning handlar främst om relationen minne och lärande med fokus på testbaserat lärande. Detta studeras både i klassrumsmiljö och med funktionell hjärnavbildning (fMRI).

Sara Stillesjö Föreläsare

Sara Stillesjö arbetar som post doc vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå Universitet. Saras forskning handlar om hur hjärnans funktion med avseende på minne och lärande kan ge information om hur och varför aktiva lärandemetoder, såsom testbaserad inlärning, är gynnsamt för varaktigt lärande.