Huvudbild för Kunskapsveckan
Profilbild för Bedömningsplanering – Hur du planerar dina bedömningssituationer för att mäta rätt kunskap och inte låta proven styra undervisningen

Bedömningsplanering – Hur du planerar dina bedömningssituationer för att mäta rätt kunskap och inte låta proven styra undervisningen Har passerat

Onsdag 3 november 2021 10:50 - 11:20 Attityder/bedömning

Föreläsare: Jonathan Wedman
Moderatorer: Gregory Neely, Sara Franke-Wikberg

Spår: Attityder/bedömning


Det mesta i livet gynnas av god planering eller ett gott förarbete. Lärarens prov och bedömningar i skolan är inget undantag från detta och ett första steg i en god bedömningspraktik är att planera bedömningarna väl. En god bedömningsplanering ger bättre förutsättningar för att bedömningssituationerna blir tillförlitliga, giltiga och allsidiga, samt hjälper till att säkerställa att det centrala innehållet får styra undervisningen, istället för att kunskapskraven gör det. I den här presentationen går jag igenom en systematiserad metod för bedömningsplanering, grundad i Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning och modern validitetsteori. 

Föreläsare

Profilbild för Jonathan Wedman

Jonathan Wedman Föreläsare

Jonathan Wedman är meriterad lärare och lektor i beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet. Med en förkärlek för provkonstruktion och psykometri är han specialiserad på kunskapsmätningar i en utbildningskontext, såväl inom hans forskning som inom hans undervisning.

jonathan.wedman@umu.se

Profilbild för Gregory Neely

Gregory Neely Moderator

Profilbild för Sara Franke-Wikberg

Sara Franke-Wikberg ModeratorArrangör

Administratör