Huvudbild för Kunskapsveckan
Profilbild för Hälsa, Lärande och Trygghet (HLT) – samverkan med helhetssyn på barn och unga. Hälsa för alla barn och unga i Västerbotten.

Hälsa, Lärande och Trygghet (HLT) – samverkan med helhetssyn på barn och unga. Hälsa för alla barn och unga i Västerbotten. Har passerat

Tisdag 2 november 2021 15:20 - 15:50 Ungas mående

Föreläsare: Nanna Forsgren
Moderatorer: Gregory Neely, Sara Franke-Wikberg

Spår: Ungas mående

I Västerbotten finns en samverkansmodell som utgör en del av första linjen för psykisk hälsa hos barn och unga. Målet är att barn och deras familjer vid behov tidigt erhåller samordnat stöd. Kärnan är tvärprofessionella team med representanter från förskola/skola, elevhälsa, socialtjänst, hälsocentral/sjukstuga och kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård.

Föreläsare

Profilbild för Nanna Forsgren

Nanna Forsgren Föreläsare

Nanna Forsgren är socionom med lång erfarenhet av arbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. Arbetar idag som regional utvecklingsledare med samordningsansvar för området barn och unga vid FoU Socialtjänst, Region Västerbotten.

Profilbild för Gregory Neely

Gregory Neely Moderator

Profilbild för Sara Franke-Wikberg

Sara Franke-Wikberg ModeratorArrangör

Administratör