Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Unga skyddar unga Har passerat

Tisdag 7 december 2021 12:00 - 12:30 Lilla scenen

Föreläsare: Tyra
Moderator: Lotta Schneider
Paneldeltagare: Eva Barron, Viktoria Tryggvadottir Rolka

Röda Korsets ungdomsförbunds verksamheter syftar till att öka barn och ungas möjligheter till utveckling trots utmaningar och problem. Vi ser ett alltmer polariserat samhälle där klyftorna och ojämlikheten fortsätter att öka. I det här samtalet pratar vi om hur civilsamhället bidrar med skyddsfaktorer som stärker individers egen förmåga att motverka sin utsatthet samt vilka strukturella åtgärder behöver vidtas för att minska ojämlikheten i Sverige. 

Arrangör(er)

Röda Korsets Ungdomsförbund

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Ämnestaggar

Barn och unga, Shrinking space

Föreläsare

Tyra Föreläsare

Läxhjälpare i Röda Korsets Ungdomsförbund i Göteborg

Lotta Schneider Moderator

Förbundsordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund

Eva Barron Paneldeltagare

Stadsmissionen i Göteborg

Viktoria Tryggvadottir Rolka Paneldeltagare

Kommunalråd för Socialdemokraterna i Göteborg