Huvudbild för Kunskapsveckan

Generation Ekvation – en rapport om ungas syn på kunskap Har passerat

Onsdag 3 november 2021 08:30 - 09:30 Attityder/bedömning

Föreläsare: Emelie Nord, Maja Neiman
Paneldeltagare: Matilda Rönnqvist, Moses Butoyi

Spår: Attityder/bedömning

Välkommen till ett interaktivt seminarium där ni bjuds in att diskutera hur unga ser på och tar till sig kunskap, i och utanför skolan – och hur vi kan möta intresse och motivation i undervisningen. Med utgångspunkt i rapporten Generation Ekvation - En rapport om barn och ungas attityder till skola, skolämnen och lärande i Sverige diskuterar Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien hur barn och unga upplever skolan, hur de ser på naturvetenskap, matematik och läsning samt vad de har för framtidsplaner. Vi bjuder på kommentarer från en ungdomspanel och publiken får utrymme att ställa frågor och dela sina tankar och reflektioner.

Föreläsare

Emelie Nord Föreläsare

Projektkoordinator

Maja Neiman Föreläsare

Maja Neiman är projektledare vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och arbetar med projekt Framtidens kunskapssamhälle som syftar till att katalysera en mer positiv och bejakande attityd till kunskap, bildning och lärande i samhället, med ett extra fokus på ungdomar. För att projektets aktiviteter ska baseras på aktuella fakta initierades en kartläggning av barn och ungas attityder till kunskap under 2020. Kartläggningen resulterade i rapporten Generation Ekvation.

Matilda Rönnqvist Paneldeltagare

Moses Butoyi Paneldeltagare