Huvudbild för Kunskapsveckan
Profilbild för Digitala läromedel – möjligheter och didaktiska vägval

Digitala läromedel – möjligheter och didaktiska vägval Har passerat

Tisdag 2 november 2021 14:10 - 14:40 Forskning & skolutveckling

Föreläsare: Ola Lindberg
Moderatorer: Gerd Pettersson, Gregory Neely, Sara Franke-Wikberg

Spår: Forskning & skolutv

I föreläsningen kommer Ola J Lindberg att beröra olika former av digitala läromedel samt ge exempel på didaktiska vägval som ett digitala läromedel medger. Fokus kommer att vara på lärarens arbete med läromedlet.

Föreläsare

Profilbild för Ola Lindberg

Ola Lindberg Föreläsare

J Ola Lindberg arbetar som professor i pedagogik och leder forsknings och utbildningsområdet Lärande och IKT vid pedagogiska institutionen. Huvudsakligt forskningsintresse under de senare tjugo åren har varit hur utbildning och undervisning påverkats av tekniskt stöd i olika former och vad det gör med skola och utbildnings som pedagogisk praktik.

Gerd Pettersson Moderator

Profilbild för Gregory Neely

Gregory Neely Moderator

Profilbild för Sara Franke-Wikberg

Sara Franke-Wikberg ModeratorArrangör

Administratör