Huvudbild för Kunskapsveckan
Profilbild för GIS och exkursioner inom geografiundervisningen

GIS och exkursioner inom geografiundervisningen Har passerat

Onsdag 3 november 2021 10:10 - 10:40 SO

Föreläsare: Håkan Appelblad
Moderatorer: Gregory Neely, Sara Franke-Wikberg

Spår: SO

GIS och exkursioner utgör viktiga och karaktäristiska delar av geografiämnet. För båda handlar det om att i ett givet geografiskt sammanhang; observera, identifiera och analysera rumsliga företeelser. Ett antal interaktiva och lättillgängliga förslag på elevaktiva analyser med hjälp av GIS tas upp till behandling. Vidare presenteras några grundläggande förutsättningar och motiv för exkursioner.

Föreläsare

Profilbild för Håkan Appelblad

Håkan Appelblad Föreläsare

Håkan Appelblad är universitetslektor i kulturgeografi, och undervisar regelbundet på kurser i geografi, samhällsplanering, befolkningsgeografi och GIS. Håkan är även ämneskoordinator för geografi inom ämneslärarprogrammet vid Umeå Universitet.

Profilbild för Gregory Neely

Gregory Neely Moderator

Profilbild för Sara Franke-Wikberg

Sara Franke-Wikberg ModeratorArrangör

Administratör