Huvudbild för Kunskapsveckan
Profilbild för Samhällets digitalisering: Hur digitaliseringen påverkar oss och vad vi kan göra åt saken

Samhällets digitalisering: Hur digitaliseringen påverkar oss och vad vi kan göra åt saken Har passerat

Onsdag 3 november 2021 08:30 - 09:00 SO

Föreläsare: Jonny Holmström
Moderatorer: Gregory Neely, Sara Franke-Wikberg

Spår: SO

Presentationen ger en översikt av samhällets digitalisering, vilka möjligheter och utmaningar som digitalisering i allmänhet och AI i synnerhet medför, och vad som kan vara en önskvärd samhällelig utveckling i den digitala eran

Föreläsare

Profilbild för Jonny Holmström

Jonny Holmström Föreläsare

Jonny Holmström är professor i informatik, grundare och föreståndare för Swedish Center for Digital Innovation. Hans forskningsintressen är digital innovation, digital transformation samt digital entreprenörskap. Han fokuserar på hur digitalisering påverkar företag och offentlig sektor, och hur man bäst kan etablera värdeskapande processer från till exempel AI för organisationer och samhälle.

Profilbild för Gregory Neely

Gregory Neely Moderator

Profilbild för Sara Franke-Wikberg

Sara Franke-Wikberg ModeratorArrangör

Administratör