Huvudbild för Kunskapsveckan
Profilbild för Geografi och turism i skuggan av pandemin

Geografi och turism i skuggan av pandemin Har passerat

Onsdag 3 november 2021 11:20 - 11:50 SO

Föreläsare: Dieter Müller
Moderatorer: Gregory Neely, Sara Franke-Wikberg

Spår: SO

I föreläsningen diskuteras hur Covid-19 pandemin har påverkat turistresande i allmänhet och i Norrland i synnerhet. När restriktionerna gjorde det i stort sett omöjligt att resa internationellt låg förhoppningarna på den inhemska marknaden men kunde den inhemska efterfrågan kompensera för de uteblivna turisterna från utlandet? En kris som Covid-19 pandemin är också ett sätt att tänka om och tänka nytt när det gäller turismutveckling i Norr, i synnerhet med idéer om hållbar utveckling i åtanke.  Detta belyses i relation till de frihetsgrader som regionala aktörer har i en perifer del av landet .

Föreläsare

Profilbild för Dieter Müller

Dieter Müller Föreläsare

Dieter K. Müller är professor i kulturgeografi och forskar om turism och lokal och regional utveckling i nordliga periferier. Han har författat flera böcker inom ämnet och leder idag ett stort forskningsprogram om arktifieringen av turism i Norra Sverige. Dieter är för närvarande också vicerektor för Umeå universitet.

Profilbild för Gregory Neely

Gregory Neely Moderator

Profilbild för Sara Franke-Wikberg

Sara Franke-Wikberg ModeratorArrangör

Administratör