Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Hela Sveriges Arvsfond

Måndag 6 december 2021 10:30 - 11:00 Lilla scenen

Arvsfonden finansierar årligen många samhällsnyttiga projekt till förmån för barn, ungdomar, äldre (ny målgrupp sedan 1 juli i år!) och personer med funktionsnedsättning. Kom och lyssna på oss om du vill veta mer om hur man lyckas som projekt, vilka kriterier som ska uppfyllas i en ansökan och vad den nya arvsfondslagen innebär!

Arrangör(er)

Arvsfonden

Form

Miniseminarium