Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för "Vuxna vad gör dom?" Barns röster om rasism i skolan

"Vuxna vad gör dom?" Barns röster om rasism i skolan

Tisdag 7 december 2021 15:30 - 16:00 Lilla scenen

Föreläsare: Kanza Rehman, Markus Lundström, Monzer El-Sabini, Samira Abutaleb Rosenlundh

Rädda Barnens rapport Vuxna vad gör dom – Barns röster om rasism i skolan visar på att alltför många barn utsätts för rasism i skolan och att skolan misslyckas med sitt uppdrag att skydda barn från rasism. I rapporten delar barn i femteklass i Sverige med sig av sina erfarenheter av rasism, diskriminering och trakasserier, och hur de upplever att vuxna hanterar det. 

Rapporten bygger på en enkätstudie med från 1117 barn från 32 skolor och en fokusgruppstudie genomförd i samarbete med Mångkulturellt Centrum med 33 barn där tre barn varit medforskare. Sammantaget visar den att barns erfarenheter av rasism, diskriminering och trakasserier med fokus på etnisk tillhörighet, hudfärg, kultur, språk och religion är en del av många barns vardag, och att vuxna i skolan behöver lära sig att se rasism, förhindra att det sker och agera när det hänt. I rapporten riktar också Rädda Barnen flera rekommendationer till regeringen, skolverket och skolförvaltningen. 

Rädda Barnens projektledare och medförfattare till rapporten, Samira Abutaleb Rosenlundh, presenterar kort rapporten och samtalar om rasism i skolan och vad man bör göra åt det tillsammans med Kanza Rehman, ledamot i Göteborgs Ungdomsfullmäktige och Angereds Ungdomsråd, Markus Lundström, som forskare vid Mångkulturellt Centrum som också är medförfattare till rapporten, samt också Monzer El-Sabini som är rektor på Bergsjöskolan i Göteborg. 

Arrangör(er)

Rädda Barnen

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever, Lärare och pedagoger, Studenter vid högskola/universitet, Forskare, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Ämnestaggar

Barn och unga, Diskriminering

Föreläsare

Profilbild för Kanza Rehman

Kanza Rehman Föreläsare

Angereds Ungdomsråd

Kanza Rehman är vice ordförande i Angereds Ungdomsråd och ledamot i Göteborgs Ungdomsfullmäktige.

Hon är engagerad i att bidra till att skapa ett bättre samhälle för dagens barn och unga.

Profilbild för Markus Lundström

Markus Lundström Föreläsare

Mångkulturellt Centrum

Forskare på Mångkulturellt Centrum

Profilbild för Monzer El-Sabini

Monzer El-Sabini Föreläsare

Göteborgs Stad

Rektor på Bergsjöskolan i Göteborg

Profilbild för Samira Abutaleb Rosenlundh

Samira Abutaleb Rosenlundh Föreläsare

Rädda Barnens Riksförbund

Projektledare Rädda Barnen