Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Syns du inte, finns du inte

Syns du inte, finns du inte Har passerat

Tisdag 7 december 2021 13:00 - 13:30 Lilla scenen

Föreläsare: Eliot Wieslander

Syns du inte, finns du inte 

- om konsekvenserna av att låta medborgarskap styra tillgången till mänskliga rättigheter


I Sverige finns idag, 2021, tusentals människor som av olika skäl inte har tillgång till vård. Kvinnor som kan få en faktura på 150 000 kr för en förlossning, något som för en svensk medborgare skulle ha varit gratis. Läkare i Världen arbetar för alla människors lika rätt till hälsa och vård, oavsett vilket land man råkar vara född eller medborgare i. 


Vår Generalsekreterare Eliot Wieslander samtalar i detta seminarium med Hassan, en av de runt 2000 rättighetsbärare som årligen besöker någon av Läkare i Världens mottagningar för papperslösa, asylsökande och utsatta EU-medborgare. Samtalet kommer att beröra kopplingen mellan ohälsa, att exkluderas från samhället och att kunna utöva sina demokratiska rättigheter. 


Läkare i Världen möter människor på flykt, som lever gömda, som är sjuka och/eller lever i fattigdom. Hur kan vi säkerställa demokratiskt deltagande för grupper som lever i allra störst utsatthet och vad får uteslutande för konsekvenser? Att lida av ohälsa försvårar möjligheterna till demokratiskt deltagande. Med utgångspunkt i erfarenheterna hos en av dem som är direkt berörd av denna exkludering blickar vi även framåt, vad behöver göras för att förändra situationen så att allas lika värde och rättigheter kan bli verklighet?

Arrangör(er)

Läkare i Världen

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet, Media

Språk

Svenska

Ämnestaggar

Diskriminering, Minoriteter

Föreläsare

Eliot Wieslander Föreläsare

Generalsekreterare på Läkare i Världen