Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Barnrättsplan och barnbokslut i Göteborg

Tisdag 7 december 2021 14:30 - 15:00 Lilla scenen

Göteborgs Stad har under det senaste året tagit fram förslag på en övergripande barnrättsplan och barnbokslut. Arbetet bygger till stor del på en kartläggning av stadens arbete inför att barnkonventionen blev lag. Fokus för såväl barnrättsplan som barnbokslut är grundläggande rättigheterna i barnkonventionen, samt rättigheter där stadens organisation har stor rådighet. Arbetet har skett i nära samverkan med barn och unga i staden, liksom med civilsamhällets organisationer med särskild barnkompetens, kommunstyrelsens råd samt stadens förvaltningar och bolag. Ungdomsfullmäktige har identifierats som ett särskilt viktigt forum för arbetet med barns rättigheter i Göteborg. Inriktningen för arbetet har inneburit att Ungdomsfullmäktige getts möjlighet att behandla förslaget till barnrättsplan och barnbokslut innan ärendet lämnas till kommunstyrelsen. Ärendet är just nu ute på remiss och i december har förhoppningsvis beslut tagits kring det fortsatta arbetet. Denna seminariepunkt är tänkt att handla om hur processen sett ut i framtagandet av barnrättsplan och barnbokslut samt vad som händer framåt i arbetet.

Arrangör(er)

Göteborgs Stad

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Ämnestaggar

Barn och unga, Metod