Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profile image for Trossamfundens roll i demokratin

Trossamfundens roll i demokratin Passed

Monday December 6, 2021 15:00 - 15:30 Lilla scenen

Speakers: Hasnain Govani, Linnea Lundgren
Moderator: Inger Carnbo

Röstbärare, demokratiskolor och opinionsbildare för mänsklig värdighet eller bakåtsträvande organisationer som är immuna mot samhällets utveckling? 

Ett dynamiskt samtal om trossamfundens roll i demokratins utveckling då och nu. 

Organizer

Myndigheten för stöd till trossamfund

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever, Lärare och pedagoger, Studenter vid högskola/universitet, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Intresserad allmänhet, Media

Language

Svenska

Ämnestaggar

Religion, Metod

Lecturers

Profile image for Hasnain Govani

Hasnain Govani SpeakerExhibitor

Myndigheten för stöd till trossamfund

Profile image for Linnea Lundgren

Linnea Lundgren Speaker

Centrum för civilsamällesforskning, Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Profile image for Inger Carnbo

Inger Carnbo ModeratorExhibitor

Myndigheten för stöd till trossamfund

Arkiv och materialansvarig