Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Hur mår demokratin i Göteborg?

Hur mår demokratin i Göteborg? Har passerat

Tisdag 7 december 2021 14:00 - 14:30 Lilla scenen

Föreläsare: Maria Solevid

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har varje höst sedan 2016 undersökt vad boende i Göteborg tycker om sin stad, sina politiker och sin möjlighet att påverka. Nyckelfrågor om exempelvis kollektivtrafik, bostäder, kameraövervakning och Västlänken har visat sig spela stor roll för det politiska klimatet i staden. Totalt sett har över 15 000 Göteborgare delat med sig av sina åsikter, och med så många svar kan forskare nu för första gången effektivt studera skillnader mellan olika områden i staden. Resultatet är en heltäckande analys av den lokala demokratin i Göteborgs mående

Arrangör(er)

Göteborg universitet

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Ämnestaggar

Metod

Föreläsare

Maria Solevid Föreläsare

Göteborgs universitet

Docent i statsvetenskap och universitetslektor och vice prefekt vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet