Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Vad anser folk om transpersoners rättigheter Har passerat

Tisdag 7 december 2021 10:30 - 11:00 Lilla scenen

Föreläsare: Angelica Löwdin

I samarbete med Kantar Sifo gjorde transföreningen FPES i november 2020 en enkätundersökning om allmänhetens kunskap om och inställning till trans och transpersoner. En  panel om 1000 personer besvarade enkäten. Den utgjordes av Kantar Sifos stående svarandepanel som avspeglar befolkningens sammansättning i olika avseenden och där deltagarna samtidigt är slumpvis utvalda. På miniseminariet kommer huvudresultaten att redovisas och kommenteras. Såvitt föreningen känner till har ingen sådan undersökning förut gjorts  i Sverige.  Avsaknaden av en sådan har länge känts som en brist. I ett par internationella enkäter har några få liknande frågor ställts som givit svarsresultat som pekar åt samma håll som vår. Däremot är skillnaden påfallande när resultaten jämförs med vad som kommit fram i de enkäter som gjorts med transpersoner om deras upplevelse av allmänhetens bemötande. Detta ger naturligtvis anledning till frågor om bakgrunden för och representativiteten hos båda typerna av enkäter och visar att Sanningen nog är svårare att komma åt än man föreställer sig.

Arrangör(er)

Transföreningen FPES

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Intresserad allmänhet, Näringsliv, Media

Språk

Svenska

Ämnestaggar

Diskriminering, Teori

Föreläsare

Angelica Löwdin Föreläsare