Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Är det värdigt en demokrati?

Är det värdigt en demokrati? Har passerat

Tisdag 7 december 2021 13:00 - 13:30 Lilla scenen

Moderator: Janna Olzon
Paneldeltagare: Karolina Celinska, Åsa Strahlemo

Att aldrig se sig själv representerad i de politiska sammanhangen eller att frågor som rör personer med funktionsnedsättning diskuteras av andra, skapar både osynlighet och är även ett omyndighetsförklarande. Som att personer med funktionsnedsättning endast kan representera sig själva (antingen som individ eller grupp), men inte ingå i några större politiska sammanhang där samhälleliga utmaningar överlag diskuteras. Istället hamnar vi i sammanhang där endast frågor kring tillgänglighet och funktionsnedsättning diskuteras. Det är inte värdigt en demokrati, utan allas erfarenheter är värdefulla för all samhällsutveckling.

Arrangör(er)

DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet)

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Funktionsrätt

Föreläsare

Janna Olzon Besökare

DHR

Janna Olzon arbetar med kommunikation på DHR

Karolina Celinska Besökare

DHR

Karolina Celinska arbetar som rättighetspolitisk samordnare på DHR.

Åsa Strahlemo Besökare

DHR

Åsa Strahlemo är förbundsordförande för DHR.