Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profile image for Är det värdigt en demokrati?

Är det värdigt en demokrati? Passed

Tuesday December 7, 2021 13:00 - 13:30 Lilla scenen

Moderator: Janna Olzon
Panelists: Karolina Celinska, Åsa Strahlemo

Att aldrig se sig själv representerad i de politiska sammanhangen eller att frågor som rör personer med funktionsnedsättning diskuteras av andra, skapar både osynlighet och är även ett omyndighetsförklarande. Som att personer med funktionsnedsättning endast kan representera sig själva (antingen som individ eller grupp), men inte ingå i några större politiska sammanhang där samhälleliga utmaningar överlag diskuteras. Istället hamnar vi i sammanhang där endast frågor kring tillgänglighet och funktionsnedsättning diskuteras. Det är inte värdigt en demokrati, utan allas erfarenheter är värdefulla för all samhällsutveckling.

Organizer

DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet)

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet

Language

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Funktionsrätt

Lecturers

Janna Olzon Visitor

DHR

Janna Olzon arbetar med kommunikation på DHR

Karolina Celinska Visitor

DHR

Karolina Celinska arbetar som rättighetspolitisk samordnare på DHR.

Åsa Strahlemo Visitor

DHR

Åsa Strahlemo är förbundsordförande för DHR.