Huvudbild för Atea IT-arena 2021 - Umeå
Profilbild för Historier från verkliga livet - organisationer som lyckats med hybrida container-plattformar, vad gjorde dom?

S3B: Historier från verkliga livet - organisationer som lyckats med hybrida container-plattformar, vad gjorde dom? Har passerat

Torsdag 11 november 2021 14:40 - 15:05 Ask

Kategori: Valbara pass omgång 3

Våra användare vill att it skall leverera på snabba plattformar och delvis i molnet, AI och ML efterfrågas. Ny microservices arkitektur på applikationer ställer ytterligare krav på it-organisationen. Hur kan vi med existerande it-organisation tillgodose dessa krav? Containers är en viktig aspekt för att nå de “nya” kraven men det krävs mer. Vi berättar hur vi tillsammans med våra kunder adresserar dessa frågor och viktigast av allt, hur vi tillsammans lyckats!

Företag

Red Hat

Typ

Seminarium