Huvudbild för Atea IT-arena 2021 - Umeå
Profilbild för Varför kunde KOF-Nord gå "all Cloud"?

S1D: Varför kunde KOF-Nord gå "all Cloud"? Har passerat

Torsdag 11 november 2021 13:10 - 13:35 Embla

Kategori: Valbara pass omgång 1

Ett pass om värdet att gå till molnet. Vad var det som gjorde det möjligt och vilka värden levererades. Vilka mervärden kan Atea leverera framöver. Säkerhet , automation för SMB, ekonomi.

Företag

Atea

Typ

Seminarium