Huvudbild för Atea IT-arena 2021 - Umeå
Profilbild för Vilka hot ställs svenska verksamheter inför och hur kan vi hantera dessa

S1C: Vilka hot ställs svenska verksamheter inför och hur kan vi hantera dessa Har passerat

Torsdag 11 november 2021 13:10 - 13:35 Petterson-Berger

Kategori: Valbara pass omgång 1

Digitaliseringens potenial når man först när man arbetar preventivt med de hot vi ställs inför. Fortiguard ger er en insyn i riskerna i Sverige. Vi visar även hur man arbetar med EN plattform, för att säkerställa både effektivitet och färre sprickor i säkerheten.

Företag

Fortinet

Typ

Seminarium