Header image for WorldPride and EuroGames 2021
Profile image for Telling the stories of young LGBTQ migrants

Telling the stories of young LGBTQ migrants Passed

Thursday August 19, 2021 12:00 - 13:00 PURPLE room

Partner: Camilla Ivarsson

Lecturer: Camilla Ivarsson

(This event is held in English/Swedish)

Camilla Ivarsson är nästan halvvägs genom sina doktorandstudier vid Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier på Malmö Universitet. Hennes avhandling bygger på 18 djupintervjuer med unga hbtq-personer med migrationserfarenheter. Hon undersöker deras levnadsförhållanden i Sverige samt hur deras tidigare livserfarenheter påverkar dem post-migrationsprocessen. I den här presentationen, kommer hon tala om sina preliminära resultat från studien, som fokuserar på olika faktorer och omständigheter som påverkar unga hbtq-migranters möjligheter och livskvalitet i Sverige.

Lecturers

Camilla Ivarsson Lecturer