Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Demokratiska samtal på gränsen

Demokratiska samtal på gränsen

Tisdag 7 december 2021 11:00 - 12:00 H2

Moderator: Nisha Besara
Paneldeltagare: Anna Ardin, Erik Amnå, Gabriel Ehrling Perers, Maria Graner

I Sverige ställs demokratin inför nya utmaningar och folkbildningens betydelse som demokratistärkande kraft sätts på prov. Folkbildningen kan bidra med faktabaserad kunskap och insikter som utvecklas i dialog med andra. Genom att verka inkluderande och bidra till att otraditionella möten äger rum och att motstridiga perspektiv möts kan folkbildningen medverka till ett öppet samtal - även om svåra frågor i demokratin. Men hur hanteras demokratins gränser av en folkbildning som vill vara fri och frivillig? Hur kan vi vara säkra på att verksamheten främjar demokratiska värderingar? Och hur kan vi arbeta demokratifrämjande i ett samhälle där ett polariserat åsiktsklimat, normalisering av rasism och växande segregation ökar sårbarheten för antidemokratiska idéer, radikalisering eller hot och hat?

Arrangör(er)

Folkbildningsrådet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet, Media

Språk

Svenska

Ämnestaggar

Shrinking space, Teori

Föreläsare

Nisha Besara Moderator

Nisha

Deputy Managing Partner, Rud Pedersen Public Affairs

Profilbild för Anna Ardin

Anna Ardin Paneldeltagare

Ersta Sköndal högskola

Diakon och författare, doktorerar på Ersta Sköndal Bräcke högskola om civilsamhällets demokratiska utrymme.

Erik Amnå Paneldeltagare

Örebro Universitet

Professor emeritus i statskunskap, Örebro folkhögskola

Gabriel Ehrling Perers Paneldeltagare

Falu-Kuriren

Politisk redaktör på Falu Kuriren och tidigare ansvarig utgivare Avesta Tidning. Grundare Idealistas förlag och tidskriften Kurage.

Maria Graner Paneldeltagare

Generalsekreterare för Folkbildningsrådet