Huvudbild för Branschdagarna 2021
Profilbild för Livesänt program från huvudscenen

Livesänt program från huvudscenen Har passerat

Onsdag 19 maj 2021 10:00 - 12:00 Huvudscenen

10.00 Samtal om bibliotekarierollen

Ett samtal med bibliotekarier från tre olika bibliotek om hur de ser på sin yrkesroll i ljuset av pandemin och vad vi har diskuterat de två föregående dagarna. Vad innebär det att bibliotekarien inte arbetar i biblioteket? Vad behöver vi för kompetensutveckling om vi ska ingå i totalförsvaret? Och vilka andra yrkesroller kan komplettera vår egen?

10.40 Slösa aldrig bort en kris

Författaren och journalisten Mustafa Can tar avstamp i tiden vi lever i för att reflektera kring hur kriser avslöjar något väsentligt om vårt samhälle, men främst om våra relationer.

11.20 Paus & pilates

Tredje och avslutande delen med vår pilatesexpert Emma Mathlein.

11.25 Framtidens viktigaste kompetenser

Hur ska vi anpassa oss till en digital framtid? Vad behöver vi lära oss? Författaren och akademikern Camilla Mehlsen talar här utifrån sin senaste bok ”Homo futura” i vilken hon beskriver sju viktiga kompetenser – sju K.

Föreläsningen hålls på engelska. Tid för frågor efteråt.