Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Hur är det att vara ung nationell minoritet idag? Digitaliseringens möjligheter att synliggöra och representera ungas perspektiv

Hur är det att vara ung nationell minoritet idag? Digitaliseringens möjligheter att synliggöra och representera ungas perspektiv

Tisdag 7 december 2021 11:00 - 12:00 R22-23

Moderator: Ella Turta
Paneldeltagare: Emma Isoherranen, Jessica Preiman, Kalle Kinnunen, Maria Bogeblad

Demokrati och mänskliga rättigheter är grundläggande för den svenska minoritetspolitiken. Det genomsyrar målet om att ge de nationella minoriteterna (dvs. samer, judar, sverigefinnar, romer och tornedalingar) skydd samt stärka deras möjligheter till inflytande och att levandegöra de historiska minoritetsspråken. Digitaliseringen innebär ny teknik och nya mötesformer men också en möjlighet att låta fler vara med och bidra med perspektiv och erfarenheter. Det är också lättare att nå barn och unga med hjälp av digital teknik än det offentligas formaliserade samrådsformer. Genom sociala medier visar unga nationella minoriteter på helt nya sätt att nå ut och skapa en mötesplats för berättelser om identitet, kultur och språk som lägger vikten på ungas eget perspektiv. Under samtalet fördjupar vi oss i några av dessa initiativ.

Arr: Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad

Arrangör(er)

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Ämnestaggar

Diskriminering, Minoriteter

Föreläsare

Ella Turta Moderator

Göteborgs Sverigefinska råd

Profilbild för Emma Isoherranen

Emma Isoherranen Paneldeltagare

Göteborgs Finska Unga

Jessica Preiman Paneldeltagare

Sverigefinska Ungdomsförbundet

Profilbild för Kalle Kinnunen

Kalle Kinnunen Paneldeltagare

Keski.se - Plattform för Sverigefinsk kultur

Maria Bogeblad Paneldeltagare

Kulturgruppen Resandefolket