Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Demokrati i pandemins kölvatten

Måndag 6 december 2021 10:30 - 11:30

I regeringens demokratistrategi identifieras tre utmaningar: demokratiskt utanförskap, antidemokratiska krafter och ett hotat demokratiskt samtal. Hur ser statusen ut för demokratin i slutet av 2021 - efter årets demokratijubileum - med en pandemi som drabbat samhället och med ökande socioekonomiska skillnader? Vilka utmaningar står vi för idag och vad behöver vi göra framåt för att främja demokratin, förankra demokratin och försvara demokratin för alla? Välkommen till ett samtal med förtroendevalda och demokratins funktionärer på olika nivåer i samhället.

Medverkande: Christer Mattsson, föreståndare Segerstedtinstitutet; Lisa Pedersen, Göteborgs stad; Saga Khaghani, verksamhetsansvarig/projektledare Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland; Annika Lindström, verksamhetschef Antidiskrimineringsbyrån Väst. Ytterligare medverkande tillkommer.

Arrangör(er)

Länsstyrelsen Västra Götaland

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas