Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profile image for Demokrati i pandemins kölvatten

Demokrati i pandemins kölvatten Passed

Monday December 6, 2021 10:30 - 11:30 G4

Moderator: Lena Ulrika Rudeke
Panelists: Annika Lindström, Christer Mattsson, Jesper Eneroth, Jonas Trolle, Lisa Pedersen, Saga Khaghani

I regeringens demokratistrategi identifieras tre utmaningar: demokratiskt utanförskap, antidemokratiska krafter och ett hotat demokratiskt samtal. Hur ser statusen ut för demokratin i slutet av 2021 - efter årets demokratijubileum - med en pandemi som drabbat samhället och med ökande socioekonomiska skillnader? Vilka utmaningar står vi för idag och vad behöver vi göra framåt för att främja demokratin, förankra demokratin och försvara demokratin för alla? Välkommen till ett samtal med förtroendevalda och demokratins funktionärer på olika nivåer i samhället.

Medverkande: Christer Mattsson, föreståndare Segerstedtinstitutet; Lisa Pedersen, Göteborgs stad; Saga Khaghani, verksamhetsansvarig/projektledare Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland; Annika Lindström, verksamhetschef Antidiskrimineringsbyrån Väst. Jonas Trolle, Centrum mot  våldsbejakande extremism;  Ytterligare medverkande tillkommer.


Moderator: Lena Ulrika Rudeke, verksamhets- & programansvarig, Jonsereds herrgård, Göteborgs UniversitetOrganizer

Länsstyrelsen Västra Götaland

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Intresserad allmänhet

Language

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas/textas

Ämnestaggar

Metod

Lecturers

Lena Ulrika Rudeke Moderator

Jonsereds Herrgård, Göteborgs Universitet

Profile image for Annika Lindström

Annika Lindström PanelistExhibitor

Antidiskrimineringsbyrån Väst

Verksamhetschef på Anti-diskrimineringsbyrån Väst

Profile image for Christer Mattsson

Christer Mattsson Panelist

Segerstedsinstitutet

Profile image for Jesper Eneroth

Jesper Eneroth Panelist

Olof Palmes Internationella Center

Jonas Trolle Panelist

centrum för våldsbejakande extremism

Lisa Pedersen Panelist

Göteborgs Stad

Profile image for Saga Khaghani

Saga Khaghani Panelist

Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland

Verksamhetsansvarig på Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland. Har sedan 2017 drivit flera projekt riktade mot nyanlända och asylsökande med syftet att nå ut med kunskapshöjande insatser inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter med särskilt fokus på hiv.