Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Demokrati i pandemins kölvatten

Demokrati i pandemins kölvatten Har passerat

Måndag 6 december 2021 10:30 - 11:30 G4

Moderator: Lena Ulrika Rudeke
Paneldeltagare: Annika Lindström, Christer Mattsson, Jesper Eneroth, Jonas Trolle, Lisa Pedersen, Saga Khaghani

I regeringens demokratistrategi identifieras tre utmaningar: demokratiskt utanförskap, antidemokratiska krafter och ett hotat demokratiskt samtal. Hur ser statusen ut för demokratin i slutet av 2021 - efter årets demokratijubileum - med en pandemi som drabbat samhället och med ökande socioekonomiska skillnader? Vilka utmaningar står vi för idag och vad behöver vi göra framåt för att främja demokratin, förankra demokratin och försvara demokratin för alla? Välkommen till ett samtal med förtroendevalda och demokratins funktionärer på olika nivåer i samhället.

Medverkande: Christer Mattsson, föreståndare Segerstedtinstitutet; Lisa Pedersen, Göteborgs stad; Saga Khaghani, verksamhetsansvarig/projektledare Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland; Annika Lindström, verksamhetschef Antidiskrimineringsbyrån Väst. Jonas Trolle, Centrum mot  våldsbejakande extremism;  Ytterligare medverkande tillkommer.


Moderator: Lena Ulrika Rudeke, verksamhets- & programansvarig, Jonsereds herrgård, Göteborgs UniversitetArrangör(er)

Länsstyrelsen Västra Götaland

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas/textas

Ämnestaggar

Metod

Föreläsare

Lena Ulrika Rudeke Moderator

Jonsereds Herrgård, Göteborgs Universitet

Profilbild för Annika Lindström

Annika Lindström PaneldeltagareUtställare

Antidiskrimineringsbyrån Väst

Verksamhetschef på Anti-diskrimineringsbyrån Väst

Profilbild för Christer Mattsson

Christer Mattsson Paneldeltagare

Segerstedsinstitutet

Profilbild för Jesper Eneroth

Jesper Eneroth Paneldeltagare

Olof Palmes Internationella Center

Jonas Trolle Paneldeltagare

centrum för våldsbejakande extremism

Lisa Pedersen Paneldeltagare

Göteborgs Stad

Profilbild för Saga Khaghani

Saga Khaghani Paneldeltagare

Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland

Verksamhetsansvarig på Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland. Har sedan 2017 drivit flera projekt riktade mot nyanlända och asylsökande med syftet att nå ut med kunskapshöjande insatser inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter med särskilt fokus på hiv.