Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck i skolan!

Uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck i skolan!

Tisdag 7 december 2021 15:30 - 16:30 R22-23

Föreläsare: Issis Melin

Alla barn och unga har rätt till att leva ett liv fritt från våld och förtryck. Under passet får du veta hur skolan kan arbeta, hur du som vän kan göra om du misstänker att någon är utsatt och varför det är en fråga om demokrati att prata om hedersrelaterat våld och förtryck. 

Ett liv fritt från förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är en rättighetsfråga och en demokratifråga. Det är viktigt att upptäcka de som är utsatta för att samhället ska kunna hjälpa dem att tillvarata sina rättigheter, och där spelar skolan en central roll. Personal som arbetar i skolan och träffar ungdomar dagligen har en unik möjlighet just när det gäller att upptäcka utsatta ungdomar och hjälpa dem att komma i kontakt med ansvariga myndigheter. Det är även viktigt att de barn och unga som exempelvis inte får vara med på simundervisningen, inte får spela fotboll eller inte får träffa en pojk- eller flickvän, får hopp om att det finns hjälp att få. 

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland berättar om hur arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck knyter an till skolans uppdrag och den nya läroplanerna. Det har även kommit ett antal nya lagstiftningar på området hedersrelaterad brottslighet, som både skolpersonal och elever behöver ha kännedom om. Passet riktar sig till elever, skolpersonal och ideella verksamheter. 

Arrangör(er)

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever, Lärare och pedagoger, Civilsamhälle

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Barn och unga, Diskriminering

Föreläsare

Profilbild för Issis Melin

Issis Melin Föreläsare

Sakkunnig
Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck
Länsstyrelsen Östergötland