Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profile image for Om religionsfrihetens innebörd och gränser

Om religionsfrihetens innebörd och gränser Passed

Tuesday December 7, 2021 13:00 - 14:00 H2

Moderator: Isak Reichel
Panelists: Kristina Patring, Mattias Falk

Religionsfrihet är en mänsklig rättighet. Men vad innebär denna frihet egentligen, hur är den reglerad och vad händer när den krockar med andra rättigheter, till exempel yttrandefriheten? Vad får du göra och vad får du inte göra religionsfrihetens namn? 

Organizer

Myndigheten för stöd till trossamfund

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Media

Language

Svenska

Ämnestaggar

Religion, Teori

Lecturers

Isak Reichel Moderator

SST

Kristina Patring Panelist

Mattias Falk PanelistExhibitor

Myndigheten för stöd till trossamfund