Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för  Varför är vuxna motståndare till barns och ungas inflytande? - tre perspektiv och verktyg för förändring

Varför är vuxna motståndare till barns och ungas inflytande? - tre perspektiv och verktyg för förändring Har passerat

Måndag 6 december 2021 12:30 - 13:30 G2

Moderator: Jêran Rostam
Paneldeltagare: Elio Mdivani, Jeanette Sundhall, Mayson Joacimsbarn Persson, Åsa Ekman

Idag är många unga mer engagerade i samhällsfrågor än någonsin. Vi ser det i såväl forskningen som i globala rörelser som Fridays for Future och Black Lives Matter. Tusentals unga driver förändring, står på barrikaderna och tar ansvar för vår gemensamma framtid. Men trots det går det långsamt att öka ungas inflytande. Och trots det saknas former för barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande i det offentliga, i demokratin. Vuxna sitter på makten, men verkar ovilliga att ge reellt inflytande till en grupp som idag saknar det.


Trots att barn och unga under 18 år är en del av det demokratiska samhället, har de inte rösträtt. Trots att en 16-åring får starta företag, måste betala skatt och är straffmyndig, har de inte tillräckligt inflytande över beslut som rör dem själva. Kraven matchar inte inflytandet.


Under det här seminariet ger vi tre perspektiv på ungas inflytande: från ett antal unga själva, från forskare och från praktiker. Målet är också att erbjuda verktyg för förändring, hur du som seminariedeltagare kan bli en allierad i arbetet för ungas rätt till inflytande. Vilka konkreta insatser du göra i rollen som allierad? Är det dags för sänkt rösträttsålder i Sverige? Hur skyndar vi på en förändring som går för långsamt?

Arrangör(er)

LSU

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Forskare, Civilsamhälle, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Ämnestaggar

Barn och unga, Diskriminering

Föreläsare

Profilbild för Jêran Rostam

Jêran Rostam Moderator

RFSL Ungdom

Förbundsordförande för RFSL Ungdom, ungdomsförbundet för hbtqi-personers rättigheter

Elio Mdivani Paneldeltagare

RFSL Ungdom

Profilbild för Jeanette Sundhall

Jeanette Sundhall Paneldeltagare

Göteborgs universitet

Mayson Joacimsbarn Persson Paneldeltagare

Youth2030

Profilbild för Åsa Ekman

Åsa Ekman Paneldeltagare

Hjälper organisationer att bli bättre på att arbeta med FN:s konvention om barnets rättigheter.

Kontakt
Webb: www.asaekman.com
Instagram: instagram.com/barnkonventionenmedmera
Linkedin: linkedin.com/in/ekmanasa