Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Psykisk ohälsa - ett hot mot demokratin? Har passerat

Tisdag 7 december 2021 12:30 - 13:30 J2

Föreläsare: Louise Aronsson
Moderator: Elsie Gisslegård
Paneldeltagare: Andreas Hernbo, Anneli Bylund

En ökande psykisk ohälsa hos unga beskrivs ofta som ett problem som skapar olika typer av hinder. Förutom att det är ett problem för den enskilda individen, påverkar det även ungas möjlighet till hållbart engagemang i civilsamhället. Detta påverkar andra delar av samhället eftersom ungas demokratiska engagemang är en byggsten för en hållbar och långsiktig demokrati. 

Det här samtalet kommer att lyfta olika perspektiv och utmaningar kring psykisk ohälsa som kan hittas i ungdomsrörelsens olika kontexter. Vi kommer att lyfta hur läget ser ut idag och den påverkan det kan ha på demokratin i Sverige.

- Hur påverkar ungas psykiska ohälsa deras engagemang? 

Hur påverkar minskande engagemang Sveriges demokrati?

Hur kan ungas hållbara engagemang bidra ett till en växande demokrati och växande demokratiskt utrymme?  


Samtalet är till för att diskutera kopplingen mellan ungas engagemang och demokrati, samt den negativa inverkan som psykisk ohälsa kan ha på engagemanget.

Arrangör(er)

LSU

Form

Seminarium

Ämnestaggar

Barn och unga, Funktionsrätt

Föreläsare

Louise Aronsson Föreläsare

Tilia

Elsie Gisslegård Moderator

LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer

Andreas Hernbo Paneldeltagare

Röda Korsets Ungdomsförbund

Anneli Bylund Paneldeltagare

LSU - Sveriges ungdomsorganisationer