Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Utanförskapets påverkan på demokrati och delaktighet Har passerat

Måndag 6 december 2021 13:00 - 14:00 H2

Paneldeltagare: Johanna Rudmark Hagström, Leila Ali Elmi, Ola Johansson, Peter Esaiasson, Sara Malmvall, Åsa Paborn

Kort presentation av utsattheten, hemlösheten och fattigdomen i Sverige idag. Vi tar avstamp i två färska rapporter som Sveriges Stadsmissioner har släppt under hösten – fattigdomsrapporten och hemlöshetsrapporten. Vad gör utsatthet och utanförskap med människan och samhället – ett forskningsperspektiv.

Samtal med Stadsmissionens talespersoner, forskare och verksamhetsnära om dagens välfärd och den värdegrund som dagens välfärdssystem bottnar i. Vad innebär den för synen på människan och samhället – håller den på att förändras? Vart är vi på väg?

Deltagare:

  • Åsa Paborn, talesperson hemlöshet Sveriges Stadsmissioner och direktor Stockholms Stadsmission
  • Johanna Rudmark Hagström, socialchef Uppsala Stadsmission
  • Peter Esaiasson, professor statsvetenskap Göteborgs universitet
  • Sara Malmvall, Göteborgs Stadsmissions mötesplats Unga Forum
  • Ola Johansson, värdegrundsansvarig Stockholms Stadsmission
  • Leila Ali Elmi, riksdagsledamot Miljöpartiet, uppväxt i Hjällbo 
Arrangör(er)

Sveriges Stadsmissioner

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Media

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Diskriminering, Metod

Föreläsare

Johanna Rudmark Hagström Paneldeltagare

Uppsala Stadsmission

Leila Ali Elmi Paneldeltagare

Ola Johansson Paneldeltagare

Stockholms Stadsmission

Peter Esaiasson Paneldeltagare

Göteborgs universitet

Sara Malmvall Paneldeltagare

Göteborgs Stadsmission

Åsa Paborn Paneldeltagare

Stockholms Stadsmission