Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Utanförskapets påverkan på demokrati och delaktighet

Måndag 6 december 2021 13:00 - 14:00

Kort presentation av utsattheten, hemlösheten och fattigdomen i Sverige idag. Vi tar avstamp i två färska rapporter som Sveriges Stadsmissioner har släppt under hösten – fattigdomsrapporten och hemlöshetsrapporten. Vad gör utsatthet och utanförskap med människan och samhället – ett forskningsperspektiv.

Samtal med Stadsmissionens talespersoner, forskare och politiker om dagens välfärd och den värdegrund som dagens välfärdssystem bottnar i. Vad innebär den för synen på människan och samhället – håller den på att förändras? Vart är vi på väg?

Arrangör(er)

Sveriges Stadsmissioner

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Media

Språk

Svenska