Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Hur samordnar vi olika horisontella sakområden?

Tisdag 7 december 2021 14:00 - 15:00 J2

Föreläsare: Magnus Jacobson

Demokrati och mänskliga rättigheter är intimt sammanflätade. Det är svårt att tänka sig det ena utan det andra. Men hur ser kombinationen ut om vi ser på den ur t.ex. ett folkhälsoperspektiv – vilken betydelse har ett jämlikt deltagande i demokratin för hälsan i olika befolkningsgrupper? Och hur ser vi till att arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter bidrar till det jämställdhetspolitiska målet om en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män? Hur relaterar det i sin tur till barns rätt att göra sin röst hörd, enligt artikel 12 i barnkonventionen?

Arrangör(er)

SKR

Form

Seminarium

Ämnestaggar

Metod, Jämställdhet

Föreläsare

Magnus Jacobson Föreläsare

Sveriges Kommuner och Regioner