Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Rättighetsbaserat arbetssätt och demokrati

Rättighetsbaserat arbetssätt och demokrati Har passerat

Tisdag 7 december 2021 09:00 - 10:00 G4

Föreläsare: Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist

Den lokala och regionala nivån är oerhört viktig för människors tillgång till sina mänskliga rättigheter – inte minst på området för medborgerliga och politiska rättigheter, som är grundläggande för vår demokrati. Det är i lokalsamhället vi har möjlighet att vara delaktiga i det som påverkar vårt vardagliga liv. Rättighetsbaserat arbetssätt utgår ifrån principerna om deltagande/inkludering, jämlikhet/icke-diskriminering och transparens/ansvar. Hur kan dessa användas för att stärka den lokala demokratin och de medborgerliga och politiska rättigheterna?

Arrangör(er)

SKR

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Förtroendevalda

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Diskriminering, Metod

Föreläsare

Cecilia Berglin Föreläsare

Profilbild för Cecilia Ramqvist

Cecilia Ramqvist FöreläsareUtställare

Sveriges Kommuner och Regioner