Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Det politiska samtalet

Det politiska samtalet

Måndag 6 december 2021 14:30 - 15:30 R2

Föreläsare: Anna-Lena Pogulis, Nils Munthe

De som deltar i det demokratiska samtalet blir alltmer utsatta för hot, hat inte minst i sociala medier. Konsekvensen av den hårdare tonen är bland annat självcensur och avhopp från uppdrag. På det här seminariet ges exempel på hur en kommun eller region kan arbeta för att främja det demokratiska samtalet. Vi ger exempel på demokratistärkande arbete för att vända utvecklingen och bygga förtroende.

Arrangör(er)

SKR

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Förtroendevalda

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Metod

Föreläsare

Profilbild för Anna-Lena Pogulis

Anna-Lena Pogulis Föreläsare

SKR

Arbetar som projektledare med att stödja kommuner och regioner i att systematisera arbetet med att förebygga och omhänderta hot och hat mot förtroendevalda. Vi arbetar med utbildning, fördjupad kunskap, stöd och verksamhetsutveckling inom området.

Profilbild för Nils Munthe

Nils Munthe Föreläsare

SKR

Jag arbetar på Sveriges Kommuner och Regioner med demokratifrågor med inriktning på medborgardialog och samverkan med civilsamhället.