Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Rätt att rösta!

Måndag 6 december 2021 10:30 - 11:30

Föreläsare: Björn Kullander, Martin Lidhamn

Rätten att lägga sin röst och att kunna ställa upp i val är en förutsättning för vår demokrati och en del av de medborgerliga och politiska rättigheterna. Samtidigt vet vi att det finns stora skillnader i det politiska deltagandet mellan olika grupper. På seminariet går vi igenom hur det politiska deltagandet ser ut för olika grupper och för ett samtal om tänkbara insatser för att jämna ut skillnaderna.

Arrangör(er)

SKR

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Förtroendevalda

Språk

Svenska

Föreläsare

Björn Kullander Föreläsare

Sveriges Kommuner och Regioner

Martin Lidhamn Föreläsare

Sveriges Kommuner och Regioner