Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Rätt att rösta! Har passerat

Måndag 6 december 2021 10:30 - 11:30 R22-23

Föreläsare: , Björn Kullander, Gro Hansen, Lina Brustad, Martin Lidhamn, Stefan Lydén

Rätten att lägga sin röst och att kunna ställa upp i val är en förutsättning för vår demokrati och en del av de medborgerliga och politiska rättigheterna. Samtidigt vet vi att det finns stora skillnader i det politiska deltagandet mellan olika grupper. På seminariet går vi igenom hur det politiska deltagandet ser ut för olika grupper och för ett samtal om tänkbara insatser för att jämna ut skillnaderna.

Arrangör(er)

SKR

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Förtroendevalda

Språk

Svenska

Ämnestaggar

Teori

Föreläsare

Föreläsare

Björn Kullander FöreläsareUtställare

Sveriges Kommuner och Regioner

Gro Hansen Föreläsare

Uppsala kommun

Lina Brustad FöreläsareUtställare

Studieförbundet Vuxenskolan

Martin Lidhamn Föreläsare

SKR

Stefan Lydén Föreläsare