Huvudbild för Branschdagarna 2021
Profilbild för Livesänt program från huvudscenen

Livesänt program från huvudscenen Har passerat

Onsdag 19 maj 2021 09:00 - 09:35 Huvudscenen

09.00 Välkomna!

Moderator Isobel Hadley-Kamptz inleder.

09.05 Forskningsbibliotek i förändring: 1921–2021

Liksom 2021 var 1921 ett år för omstart i samhället, efter spanska sjukan och första världskriget. Det var även detta år som Svenska bibliotekariesamfundet bildades, som samlade tjänstemän vid svenska offentliga vetenskapliga bibliotek. Vilka frågor var aktuella då, och vilka är de största förändringarna som skett under dessa 100 år?

Med Tomas Lidman, historiker, före detta riksbibliotekarie och tidigare ordförande i Svenska bibliotekariesamfundet.

Föreläsning med efterföljande möjlighet att ställa frågor.