Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Hur kan universiteten använda vetenskapen för att värna mänskliga rättigheter?

Tisdag 7 december 2021 16:00 - 17:00

Nättidningen Nyheter Idag har riktat kritik mot Göteborgs universitets roll som medarrangör till Mänskliga rättighetsdagarna. Bakgrunden till kritiken är att också muslimska bildningsförbundet Ibn Rushd är medarrangörer till evenemanget. Nyheter Idag hävdar att Ibn Rushd ”enligt forskare” har kopplingar till Muslimska Brödraskapet, antisemiter och antidemokrater. Ett påstående som en stor grupp forskare har ställt sig kritiska mot. I denna panel uppmärksammar vi att påståendet ”enligt forskare” kan göra just forskare och vetenskaplig kunskap till brickor i politiska spel. Det väcker också frågor om vad universiteten bör göra för att stå upp för mänskliga rättigheter som till exempel religionsfrihet. Panelen vill diskutera hur universiteten kan agera för att avdöma i politiskt tillspetsade lägen där motparten hänvisar till att ”forskning visar”, samt hur universiteten kan stå upp för sina anställda forskare om deras forskningsresultat attackeras och ifrågasätts i politiskt laddade mediala situationer.


I samtalet deltar Åsa Wikforss, professor i filosofi vid Stockholms universitet, Ann Ighe, redaktör, Ord & Bild, Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet, Pam Fredman, ordförande, International Association of Universities, Sven Stafström, generaldirektör, Vetenskapsrådet.

Arrangör(er)

Göteborg universitet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Intresserad allmänhet

Språk

Svenska