Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Myanmar: Militärkupp och brott mot de mänskliga rättigheterna

Tisdag 7 december 2021 16:00 - 17:00

Moderator: Mats Petersson
Paneldeltagare: Annami Löfving, Helena Thorfinn, Helen Petersson-Buhtoo

Omvärldens ögon har vid olika tillfällen riktats mot Myanmar, så som vid protesterna 1988, fördrivningen av roghingyer 2017, och vid militärkuppen nu i år. Men brott mot de mänskliga rättigheterna har pågått i årtionden och tvångsförflyttningar, tvångsarbete, stöld av egendom, övergrepp och avrättningar varit en konstant verklighet för civilbefolkningen sedan militärjuntan tog makten 1962. Särskilt utsatta har de olika etniska grupperna varit. Under perioden 2011–2021 sågs en viss förbättring av situationen men efter militärkuppen i år har brotten mot de mänskliga rättigheterna återigen ökat. 

 

Med avstamp i vikten att dokumentera brott mot mänskliga rättigheter i dagens Myanmar får vi i seminariet ta del av människorättsaktivister och politiska ledares dagliga arbete med att värna om dom mänskliga rättigheterna via inspelade samtal. Paneldeltagarna diskuterar sedan vidare vad den senaste utvecklingen betyder för civilbefolkningen och för opinionen i omvärlden. Vilka möjligheter och eventuella risker finns? Vidare diskuterar de medverkande vilka möjligheter finns att ställa de ansvariga till svars, för opinionsbildningen och för upprättelse för de som utsatts.

Arrangör(er)

Karen Swedish Community och Samhällsfakultet Göteborgs universitet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska

Föreläsare

Mats Petersson Moderator

Rådgivare Karen Swedish Community och styrelseledamot Svenska Burmakommittén.

Annami Löfving Paneldeltagare

Frilanskonsult med fokus på Mänskliga rättigheter och gender, Internationell erfarenhet med utvecklingssamarbete i Syd- och Sydostasien. Hon har arbetat nära med grupper och organisationer från Myanmars civilsamhälle, med genderrättigheter, sedan 2007.

Helena Thorfinn Paneldeltagare

Journalist, författare samt mångårig erfarenhet av att främja Mänskliga rättigheter

Helen Petersson-Buhtoo Paneldeltagare

Ordförande Karen Swedish community, vice-ordförande Karen European Network