Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Utesluts äldre från det offentliga samtalet? Har passerat

Måndag 6 december 2021 13:00 - 14:00 G1

Moderator: Ingmar Skoog
Paneldeltagare: Barbro Westerholm, Maria Solevid

Äldre personer är frånvarande och starkt underrepresenterade i rikspolitiken och i media, trots att 25% av dagens väljare är över 65 år. Detta innebär att medias och politikers prioriteringar utesluter äldre personers perspektiv och erfarenheter. Detta kan jämföras med USA där en stor del av ledande politiker och beslutsfattare, liksom flera nyhetsankare, är klart över 70 år. Hur blev det så här i Sverige? Och vad får det för konsekvenser? Varför är föryngring ett honnörsord i Sverige? Detta diskuteras av forskare från AgeCap och personer från media och rikspolitik

 

I samtalet deltar Maria Solevid, docent i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och Barbro Westerholm, riksdagsledamot för Liberalerna. Leder samtalet gör Ingmar Skoog, professor i äldrepsykiatri vid Göteborgs universitet.

Arrangör(er)

Göteborg universitet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Förtroendevalda, Intresserad allmänhet, Media

Språk

Svenska

Ämnestaggar

Diskriminering, Teori

Föreläsare

Ingmar Skoog Moderator

professor i äldrepsykiatri vid Göteborgs universitet

Barbro Westerholm Paneldeltagare

Riksdagen

riksdagsledamot för Liberalerna

Maria Solevid Paneldeltagare

docent i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet