Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Ser vi samma sak? – Lägesbilder av segregation och brottslighet

Ser vi samma sak? – Lägesbilder av segregation och brottslighet Har passerat

Måndag 6 december 2021 14:00 - 15:00 G4

Talare: Daniel Neck, Katarina Ramanius
Moderator: Emmy Bornemark
Paneldeltagare: Anne Fagerberg, Katarina Nyman, Randi Myhre

Ser vi samma sak? – Lägesbilder av segregation och brottslighet  

Vid detta seminarium diskuterar Delmos tillsammans med polisen, en kommun och en förening hur olika typer av kunskapsunderlag kan ligga till grund för insatser som leder till att segregation och brottslighet minskar. Polisen berättar mer om sin lista över utsatta områden, och Delmos berättar mer om vilket kunskapsunderlag du kan ta fram ur Segregationsbarometern, som är ett verktyg för att mäta och följa den socioekonomiska segregationen. Panelen resonerar också om hur medborgarlöften och medborgardialog kan användas för att skapa en trovärdig dialog med invånarna.

I seminariet medverkar Katarina Ramanius, utvecklingsledare på Delmos, Daniel Neck, brottsförebyggande samordnare i polisområde Storgöteborg, Katarina Nyman, hållbarhetsstrateg i Trollhättans stad, Anne Fagerberg, brottsförebyggande strateg i Trollhättans stad och Randi Myhre, projektledare på Biblioteksvännerna i Biskopsgården. 

Arrangör(er)

Delegationen mot segregation

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Förtroendevalda

Språk

Svenska

Ämnestaggar

Diskriminering, Metod

Föreläsare

Daniel Neck Talare

Polismyndigheten

Brottsförebyggande Samordnare, Storgöteborg

Profilbild för Katarina Ramanius

Katarina Ramanius Talare

Delegationen mot segregation

Utvecklingsledare Delegationen mot segregation

Profilbild för Emmy Bornemark

Emmy Bornemark Moderator

Delegationen mot segregation

Utvecklingsledare Delegationen mot segregation

Anne Fagerberg Paneldeltagare

Trollhättans stad

Katarina Nyman Paneldeltagare

Trollhättans stad

Randi Myhre Paneldeltagare

Biblioteksvännerna i Biskopsgården

Projektledare Biblioteksvännerna i Biskopsgården