Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Motion by emotion - Joyvest

Motion by emotion - Joyvest

Föreläsare: Isak Unfors

Joyvest stimulerar fysisk aktivitet för människor med exempelvis en demenssjukdom. Joyvest är användarvänligt, lustfyllt och använder den universella musikens kraft för att väcka känslor och lusten till rörelse.

Likt en trygg kram hängs Joyvest över axlarna och två rörelsesensorer fästes exempelvis i ärmarna. När användaren är i rörelse spelas personligt utvald musik, men det gäller att hålla igång för annars slutar musiken att spela.

Språk

English

Ämne

Välfärdsteknik

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Användbarhet

Föreläsare

Profilbild för Isak Unfors

Isak Unfors Föreläsare

Entreprenör
Joyvest

Jag driver utvecklingsbolaget Joyvest och har varit med och ta fram en innovation som stimulerar människor med omsorgsbehov till mer rörelse. Alltför många människor sitter på tok för mycket still. Det här vill jag vara med och ändra på.

Jag är också initiativtagare till #omsorgsrörelsen, ett upprop för äldreomsorgen. Jag vill se att vi flyttar framtida utvecklingssteg till nutid.