Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för SRHR - i en demokrati ska alla ha rätt till kunskap

SRHR - i en demokrati ska alla ha rätt till kunskap Har passerat

Tisdag 7 december 2021 09:30 - 10:30 R24-25

Paneldeltagare: Representant från målgrupp, Representant från samarbetspartner, Saga Khaghani

Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland har för närvarande två stora projekt i gång, "Hälsofrämjande insatser för ungdomar och unga vuxna på asylboende" och ”GIRL UP” för specifikt nyanlända unga tjejer.

Målsättningen för båda projekten är att öka medvetenhet och kunskap kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Dels är dessa målsättningar kopplade till den svenska lagen och det svenska samhället med dess normer och jämställdhetstänk, och dels för att främja en lustfylld trygg och säker sexualitet. Med ”GIRL UP”-projektet är en ytterligare målsättning ett preventivt arbete kring sexuellt riskbeteende och våld i nära relationer där vi vill stärka tjejers självkänsla och position i samhället. Trots skillnader i sociokulturella och socioekonomiska förhållanden hos de nyanlända tjejer som kommer till Sverige så vet vi att tjejer i större utsträckning är mer begränsade än killar vad gäller rätten att bestämma över sina egna kroppar samt deras tillgång till kunskap och information. En övervägande del av nyanlända unga tjejer har begränsad eller obefintlig kunskap om anatomi, sexualitet, hiv och andra sexuellt överförbara infektioner, säker sex och reproduktiv hälsa och rättigheter. 

Vårt program kommer att handla om hur vi har skapat en plattform där stimulerande diskussioner tagit form, där deltagarna inte bara fått ny information, utan också verktyg för att vidare kunna söka sig till ny och tillförlitlig kunskap. Vi kommer att diskutera med samarbetspartners och representanter för våra målgrupper, nyanlända och asylsökande unga och unga vuxna, som kommer att berätta om projekten från deras synvinkel. 

Att arbeta med dessa målgrupper är vitalt eftersom målgruppen får ökad kunskap inom dessa områden. Syftet är att minska stigma och diskriminering. Ökad kunskap ökar också välmående och den sexuella hälsan hos målgruppen då ett mer medvetet beteende minskar smittspridning av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner samtidigt som kunskapen hos målgruppen innebär bättre förutsättningar att utan tvång, våld eller diskriminering kunna bestämma över sin egen kropp.

Arrangör(er)

Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger, Studenter vid högskola/universitet, Tjänstepersoner vid region

Språk

Svenska

Ämnestaggar

Diskriminering, Jämställdhet

Föreläsare

Representant från målgrupp Paneldeltagare

Representant från en av våra samarbetsparters, Support Group Network (SGN) på Restad Gård

Representant från samarbetspartner Paneldeltagare

En/två representant/er från vår målgrupp för projekten

Profilbild för Saga Khaghani

Saga Khaghani Paneldeltagare

Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland

Projektansvarig och tillika verksamhetsansvarig för Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland