Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Hudfärgens betydelse

Hudfärgens betydelse

Tisdag 7 december 2021 13:00 - 14:00 G1

Föreläsare: Fatema Vanat, Hanna Wallensteen, Kitimbwa Sabuni, Marie Cham, Martin Wolgast, Mona Nechma, Sima Nourali Wolgast

Bakgrund:

“Vidga normen i praktiken” är ett projekt som drivs av Länsstyrelsen i Stockholms län med finansiering från Europeiska socialfonden. Tillsammans med arbetsgivare i regionen ökar vi kunskapen och medvetenheten om begränsande normer kring hudfärg. Det gör vi genom att utbilda, mäta utfall och vidta åtgärder för att komma till rätta med både horisontell som vertikal strukturell diskriminering.  Vi  lyfter fram lärdomar, utmaningar och nödvändigheter för ett fortsatt arbete med frågor kring rasism i arbetslivet.

Vidga normen i praktiken arbetar med kompetenshöjning för arbetsgivare och deras anställda. Hur kan vi reflektera kring den egna organisationen och kulturen. Är den inkluderande eller exkluderande? Hur kan vi kommunicera inkluderande? De medarbetare som tar del av utbildningen stärker samtidigt sin anställningsbarhet.

Under projektets gång har vi tittat på var de deltagande arbetsgivarnas organisationer befinner sig i sitt inkluderingsarbete, både kunskapsmässigt och organisatoriskt. Vi har också analyserat hur deras aktiva åtgärder kan förstärkas. Efter det har vi arbetat tillsammans med kompetenshöjning av medarbetare och aktiva åtgärder.

Publikationer att ta del av:

Handboken - Vit Svart eller Brun

Handboken - Best Practice Vidga Normen

Handboken På tal om hudfärg  - handbok om att mäta 

Skriften Minoritetstress - på din arbetsplats

Handboken - Rasism Arbete och Ledarskap

Skriften Hudfärgensbetydelse - på din arbetsplats

Medier: Podcast Vidga Normen

Arrangör(er)

Länsstyrelsen i Stockholms län

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever, Lärare och pedagoger, Studenter vid högskola/universitet, Forskare, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet, Näringsliv, Media

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Ämnestaggar

Diskriminering, Metod

Föreläsare

Fatema Vanat Föreläsare

Stockholms Stadsmission

Hanna Wallensteen Föreläsare

Psykolog Perspektiv

Kitimbwa Sabuni Föreläsare

Länsstyrelsen Stockholms län

Profilbild för Marie Cham

Marie Cham Föreläsare

Länsstyrelsen Stockholm

Martin Wolgast Föreläsare

Lunds universitet

Profilbild för Mona Nechma

Mona Nechma FöreläsareUtställare

LSU Sveriges ungdomsorganisationer

Sima Nourali Wolgast Föreläsare

Lunds universitet