Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för The Human impact: Potentialen när någon finns där för en ungdom

The Human impact: Potentialen när någon finns där för en ungdom

Tisdag 7 december 2021 10:30 - 11:30 Kongresshallen

Talare: Carlos Rojas, Josephine Bladh, Leymuun Farah, Mohammed Ali
Moderator: Louise Ricknert

Med hjälp av personliga berättelser och reflektioner om vad för typ av förebilder och normer som påverkar oss under vår uppväxt vill vi lyfta den viktiga frågan om hur vuxnas närvaro och deltagande i våra liv minskar risken för psykisk ohälsa, våld, missbruk och kriminalitet. Detta är en aktuell fråga för unga som växer upp idag, som kan ses i både ett individuellt liksom större samhällsperspektiv. 

Under detta personliga samtal med individen i fokus samtalar vi om vilka som varit våra förebilder och hur vi påverkats av det i livet. Vi belyser hur närvaron av hälsosamma vuxna förebilder påverkar oss och hur det bidrar till demokratiska och välmående samhällen med ungas hälsa i fokus.

 

Medverkande: 

Mohammed Ali - Fritidsledare och initiativtagare till Minimix

Josephine Bladh - transformativ konsult och styrelseproffs

Leymuun Farah - Ungdomssekreterare Svenska FN-förbundet

Carlos Rojas - Författare, föreläsare och Doktorand vid Stockholms universitet

Louise Ricknert - Sakkunnig och opinionsbildare på Mentor Sverige, modererar samtalet

 

 

Panelsamtalet anordnas av

Mentor Sverige 

Arrangör(er)

Mentor Sverige

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Barn och unga

Föreläsare

Profilbild för Carlos Rojas

Carlos Rojas Talare

Stockholms Universitet

Profilbild för Josephine Bladh

Josephine Bladh Talare

Josephine har 20 års erfarenhet av ledarskap inom civilsamhället som chef och styrelseproffs. Hon började processleda som femtonåring och driver idag sitt framgångsrika konsultbolag där hon med kärlek pushar våra uppdragsgivare till modiga och bestående transformationer. Hennes expertisområden är strategi, normkritik och ledarskap.

Profilbild för Leymuun Farah

Leymuun Farah Talare

FN

Leymuun har flera års erfarenhet i att arbeta med ungas delaktighet och engagemang med fokus på mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet. Hon har bland annat arbetat nationellt och internationellt med metodutveckling och länge utbildat unga i ledarskap, normer och om att våga ta plats. För att uppmuntra och stärka unga behöver vi arbeta med goda förebilder och mentorer som kan visa vägen och vara där för våra unga.

Profilbild för Mohammed Ali

Mohammed Ali Talare

Göteborgsstad

Mohammed jobbar som fritidsledare på fritidsgården Minimix. Han är born and raised i Hammarkullen, där han arbetat och varit ideell i flera lokala föreningar och verksamheter. Utöver sitt arbete som fritidsledare på Minimix är Mohammed också tränare och ansvarig för Fotbollssektionen i Hammarkullens BK och för honom är det det en prioritet att vara tillgänglig för de som bor i Hammarkullen.

Profilbild för Louise Ricknert

Louise Ricknert Moderator

Mentor Sverige

Louise har en lång erfarenhet av att arbeta för barn och ungas hälsa och rättigheter i både Sverige och internationellt. Från att ha arbetat med både stödverksamhet och förebyggande insatser inom civilsamhället och inom akademien besitter hon en djup kunskap inom demokrati och mänskliga rättigheter. Vid sidan av sin tjänst som sakkunnig och opinionsbildare på Mentor Sverige är hon styrelseledamot och internationell representant i Internationella Kvinnoförbundet för Fred & Frihet (IKFF)