Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Demokrati, moralisk jämlikhet och inkludering

Demokrati, moralisk jämlikhet och inkludering

Måndag 6 december 2021 14:30 - 15:30 G3

Moderator: Johanna Romare
Paneldeltagare: Elena Namli, Per Sundman

Demokrati är ett sammansatt politiskt begrepp som tycks förenligt med en mängd politiska tolkningar. Men, är verkligen alla lika rimliga? Har inte demokratiska ideal och kärnvärden trots allt en kritisk potential, inte minst vad gäller som politisk tolkning av idén om alla människors lika värde? Panelens tes är att en kultur och ett samhälle som exkluderar berörda människor från deltagande, brister i humanitet och därmed även som demokrati. Diskussionen relaterar till relevant forskning men också till den samtida utvecklingen i Sverige och Europa. Vilken demokratisk modell stipuleras i grundlagen? Hur påverkas denna modell när jämlikhetens betydelse ifrågasätts av flera politiska aktörer i europeiska demokratier?

 

Medverkande: Elena Namli, professor i teologisk etik, och Per Sundman, docent i etik, Uppsala universitet

Moderator: Johanna Romare, Uppsala universitet

Arrangeras av Uppsala universitet  

Arrangör(er)

Uppsala universitet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Ämnestaggar

Diskriminering, Teori

Föreläsare

Johanna Romare ModeratorUtställare

Uppsala universitet

Elena Namli Paneldeltagare

Uppsala Universitet

Per Sundman Paneldeltagare

Uppsala universitet