Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Solidaritet och motståndskraft – om lokal organisering som bygger alternativ

Solidaritet och motståndskraft – om lokal organisering som bygger alternativ Har passerat

Måndag 6 december 2021 14:00 - 15:00 G2

Föreläsare: Ellen Hansson, Nicolas Lunabba, Sanna Ghotbi
Moderator: Viktor Eckert

Förortsbor som organiserar sig mot hyreshöjningar och vräkningar, lokala mötesplatser för att skapa gemenskaper mellan olika grupper, självorganisering och praktisk solidaritet. Vi tittar närmare på olika rörelser där människor organiserar sig lokalt och både ifrågasätter växande klyftor och bygger nya motståndskraftiga alternativ.

Vad kan vi lära av varandra? Hur kan deltagande metoder bidra till en mer inkluderande, hållbar och rättvis demokrati? Hur kan vi vidga och fördjupa demokratibegreppet i Sverige till ett mer pluralistiskt sådant? 

Vi har bjudit in representanter från olika lokala initiativ runt om i Sverige som kan ge sin syn på lokal organisering för social rättvisa, omställning och solidaritet. 

Helamalmö är en av Sveriges största barn- och ungdomsorganisationer med strävan att höja levnadsförhållanden i socioekonomiskt utmanande områden. På deras mötesplatser erbjuds en meningsfull fritid med vuxna som ser de unga samt ett ledarskapsprogram för ett hundratal unga förebilder.

Tillsammansskapet samlar föreningar, nätverk och aktivistgrupper, som genom organisering bygger sammanhållning och utmanar sociala och ekonomiska orättvisor i lokalsamhället. Förbundet Tillsammansskapets syfte är att stödja medlemsgruppernas organisering och sprida organisering till lokalsamhällen.

Arrangör(er)

Färnebo folkhögskola

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever, Studenter vid högskola/universitet, Civilsamhälle, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Shrinking space, Metod

Föreläsare

Profilbild för Ellen Hansson

Ellen Hansson Föreläsare

Tillsammansskapet

Tillförordnad förbundsordförande Tillsammansskapet. Ellen Hansson är utbildad musiker och kulturprojektledare och arbetar för närvarande som personlig assistent. Hon har varit aktivt engagerad för mänskliga rättigheter på olika sätt sedan 2014, främst inom asylrättsrörelsen och Palestinafrågan och sitter i styrelsen för Förbundet Tillsammansskapet sedan 2019.

Profilbild för Nicolas Lunabba

Nicolas Lunabba Föreläsare

Helamalmö

Verksamhetsansvarig HelaMalmö

Profilbild för Sanna Ghotbi

Sanna Ghotbi Föreläsare

Digidem Lab

Sanna Ghotbi är en av medgrundarna till Digidem Lab, ett demokratilabb som jobbar för att de med minst makt ska vara med och forma samhällsbesluten. Sanna har jobbat med städer som Göteborg, Madrid, Botkyrka och New York och är expert på metoder som medborgarbudget och medborgarjury. När hon inte jobbar på Digidem Lab driver Sanna olika projekt för att skapa uppmärksamhet kring kvarvarande ockupationer globalt.

Profilbild för Viktor Eckert

Viktor Eckert Moderator

Färnebo folkhögskola