Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Extremism och arbetsskyddslagen

Extremism och arbetsskyddslagen

Tisdag 7 december 2021 16:00 - 17:00

Föreläsare: Daniel Poohl, Malin Fröjmark

Expo är en av Sveriges viktigaste aktörer när det gäller att granska och kartlägga extremhögern i Sverige. För Akademikerförbundet SSR är demokrati och mänskliga rättigheter en självklarhet. Därför stödjer vi Stiftelsen Expos arbete för att dokumentera antisemitism och rasism. Arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter får dock inte stanna där.

I seminariet vill vi tillsammans med representant från stiftelsen Expo koppla samman arbetet mot rasism och antisemitism med vårt fackliga uppdrag att verka för ett öppet Sverige där allas mänskliga rättigheter skyddas, såväl för arbetstagare som för medborgare. 

Seminariet inleds med att en representant från Stiftelsen Expo berättar om bilden av extremhögern i Sverige. Därefter kommer vi från Akademikerförbundet SSR lyfta frågan kring vad vi som fackförbund kan göra för att arbeta för demokratiska värden i arbetslivet men även de arbetsrättsliga utmaningar det kan innebära. Såväl arbetsgivare som fackliga företrädare ställs inför arbetsrättsliga dilemman i hanteringen av arbetstagare som har odemokratiska värderingar som går i strid med arbetsgivares uttalade. 

Seminariet vänder sig både till personer i yrkeslivet som vill veta mer om hur de i sitt yrkesliv kan arbeta antirasistiskt och mot diskriminering samt vilka krav de kan ställa på sina arbetsgivare vad gäller förebyggande arbete, men även mot personer på väg in i yrkeslivet som vill veta mer om fackförbundens roll är i samhället.

Arrangör(er)

Akademikerförbundet SSR

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Föreläsare

Daniel Poohl Föreläsare

Daniel Poohl är föresläsare, vd och ansvarig utgivare för tidningen Expo

Malin Fröjmark Föreläsare

Akdaemikerförbundet SSR

Malin Fröjmark är ombudsman på Akademikerförbundet SSR med ansvar för lika villkor.