Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

MITT VAL Har passerat

Måndag 6 december 2021 11:00 - 12:00 R24-25

Föreläsare: Kjell Stjernholm

De flesta med intellektuell funktionsnedsättning röstar inte. Gruppen har det lägsta valdeltagandet av alla. Men inte för de som deltagit i Mitt val. Där är valdeltagandet som rikssnittet.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV, Riksförbundet FUB och Inre Ringen har tillsammans tagit fram metoden Mitt val. I en studiecirkel lär sig deltagarna hur svensk demokrati är uppbyggd och övar sig att rösta. När deras politiska intresse väcks kopplas deras frågor ihop med politiker i en lättpratad valdiskussion, där politikerna först utbildat sig i att sänka språktröskeln.

Metoden är en succé och har uppmärksammats som ”international best practice” av Zeroproject.

Lär mer om SVs arbete för ökat valdeltagande, demokrati och egenmakt, och hör MUCF berätta hur de samarbetar med civilsamhället för att stärka demokratin.

Arrangör(er)

Studieförbundet Vuxenskolan

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Förtroendevalda

Språk

Svenska

Ämnestaggar

Funktionsrätt

Föreläsare

Kjell Stjernholm Föreläsare

Studieförbundet Vuxenskolan

Verksamhetsansvarig på Studieförbundet Vuxenskolans förbundskansli med fokus på verksamhet för personer med funktionsvariationer. Grundare av Momsteatern i Malmö. Med på seminariet kommer även en person (ej klart med namn) från Mucf.